Artteràpia

Què és?

LʼArtteràpia és un mètode que treballa de manera integradora amb tots els llenguatges artístics: plàstica, escriptura creativa, teatre, dansa, música,…

La seva finalitat és la de potenciar i acompanyar els processos creatius que puguin generar canvis en les persones i en la seva forma de viure les circumstàncies que els envolten. Ens ajuda a incrementar la consciència dʼun mateix i dels altres, i a connectar amb el nostre món intern, possibilitant canvis en àrees molt profundes en les quals les paraules tenen dificultats per accedir-hi.

Com treballem

  • L’eix principal són els processos de creació que es donen en les produccions a través de la inspiració artística i els materials dels que en servim. Aporten una proposta d’obertura de les dificultats i al mateix temps de suport a la seva resolució

  • L’altre eix el constitueix el vincle que es va formant en la relació emocional i de comunicació entre l’artterapeuta i la persona que atén. Permet desenvolupar noves formes de relació, tant amb els altres com amb les parts menys conegudes de nosaltres mateixos

A qui es dirigeix?

Qualsevol persona pot beneficiar-se de lʼartteràpia sense necessitat de tenir experiència artística ni coneixements tècnics previs i està especialment indicada a usuaris que per les seves circumstàncies troben difícil (o no poden) lʼarticulació verbal dels seus conflictes i emocions.

L’Artteràpia es pot utilitzar amb qualsevol col·lectiu de qualsevol edat sempre que hi hagi la voluntat de la persona dʼiniciar un treball en la qual és animat/da a emprendre un procés artístic. Les sessions dʼartteràpia poden ser útils per persones que es troben desorientades, tenen ansietat, han perdut alguna persona propera, han acabat una relació o qualsevol altre tipus de pèrdua. També és recomenable per persones deprimides, estresades, problemes dʼinsomni, inseguretat, entre altres simptomes.

També atenem i acompanyem a totes aquelles persones que estiguin en procés de recerca o desenvolupament personal i desitgin un acompanyament respectuós des de l’artteràpia.

Es pot realitzar en grups (reduïts, de 3 a 8 persones) o sessions individuals amb pacients molt variats i amb objectius terapèutics molt diferents. Segons les característiques del pacient l’artteràpia es pràctica dʼuna forma o una altra en un nivell o un altre dʼintervenció.

Les sessions tenen una durada dʼuna hora i mitja, i estan divides en tres parts. La primera part és la de relaxació/benvinguda, la segona part és la del procés creatiu i per últim la posada en comú.

El cost és similar al de qualsevol altre disciplina terapèutica, com poden ser les consultes psicològiques o els tractaments mèdics.

Vols parlar-ne?

Posa’t en contacte i explica’m el teu cas